kasvua

Yritys

Sentatel Oy:n liiketoiminta käynnistyi vuonna 2004.
Taustalla oli perustajien kokemukset kasvuyritysten tiedonhallinnasta. Monen yrityksen työpöydät ja näyttöjen reunukset olivat täynnä keltaisia Post IT -muistilappuja. Usein lappujen määrä kuvasi hyvin yrityksen kasvuvauhtia.

Toinen merkittävä havainto oli Excel-tiedostojen käyttö toiminnan suunnittelussa ja laskennassa. Taulukkolaskennan nopeat ja kätevät ominaisuudet oli yrityksissä otettu tehokkaaseen käyttöön. Excelin ympärille oli rakennettu monimutkaista tarjouslaskentaa, työn suunnittelua ja seurantaa sekä talouden hallintaa ja raportointia. Tiedostojen ajantasaisuuden ylläpito ja yhteiskäyttö oli kuitenkin ongelmallista.

Näiden kahden havainnon pohjalta nousi esiin selvä tarve yrityskohtaisesti rakennettavalle toiminnanohjausjärjestelmälle. Yrityksellä oli oma, yksilöllinen tapa toimia ja menestyä. Keltaiset laput olivat olennainen osa tietämyksen hallintaa ja niiden sisältö piti saada yhteiseen järjestelmään. Myös Excel -taulukot olivat osa yrityksen toimintaa ja laskentaa ja myös ne piti istuttaa yhteiseen tietokantaan.

Sentatelin toimialaosaaminen on useiden erilaisten asiakasprojektien myötä kehittynyt suomalaisen pienyrityskentän näköiseksi. Uskallamme väittää, että useimmiten yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä on helpompi rakentaa yrityksen näköiseksi kuin sovittaa yrityksen toiminta valmiiseen järjestelmään. Referenssikohteemme ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Toimintamme on vuosien varrella kasvanut ja kehittynyt, mutta alkuperäinen asiakaslähtöinen toimintatapa on säilynyt samana. Meidän tehtävämme on tuottaa asiakkaalle tietämyksenhallintaa, toiminnanohjausta ja ratkaisuja, joilla liiketoiminta kehittyy ja kasvaa. Tavoitteemme on omilla toimillamme tukea suomalaisen yritystoiminnan kasvua, kehitystä ja menestystä.

 

Jätä yhteydenottopyyntö

Otamme yhteyttä ensi tilassa!